HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "DOMET"

65-047 Zielona Góra; ul. Kazimierza Wielkiego 1
NIP:929-009-40-65; REGON:006089030
Rachunek bankowy: BPS S.A. o/Zielona Góra 37 1930 1060 2007 0700 4643 0001

SEKRETARIAT
tel. (68)45 48 118
fax. (68)45 48 139
e-mail:

PREZES ZARZĄDU
tel. (68)45 48 119
e-mail:
 
KSIĘGOWOŚĆ
tel. (68)45 48 113
e-mail:

SKLEP DLA DOMEU
tel. (68)45 48 171, 172, 173
fax. (68)45 48 176
e-mail:

SPRZEDAŻ HURTOWA
tel. (68)45 48 107
fax. (68)45 48 138
e-mail: